Historia


Projektet startade med en idé av initiativtagaren Lars-Åke Tjernström. Lars-Åke passerade den nedlagda tvärbanan i Norr- och Västerbottens inland samtidigt som han mötte bilar som var påväg för att vintertestas på anläggningarna i regionen. Tågens uppenbara problem under vinterhalvåret fick Lars-Åke att gå vidare med idén att skapa en storskalig testanläggning för tåg och tågrelaterade komponenter på tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur.

Kunderna tillfrågades allra först om behovet av denna typ av anläggning. Det blev tydligt att efterfrågan bland Europas tågtillverkare var stor.

Idén blev därmed ett projekt och projektet beviljades projektmedel från Vinnova och en rad regionala aktörer som Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norr- samt Västerbotten, Längmanska Företagsfonden med flera för att genomföra en förstudie. Därefter beviljades projektet fortsatta medel för att samordna och driva processen fram till ett förverkligande.

Vid årsskiftet 2017 tar projekttiden slut och då förväntas Rail Test Nordic ha den struktur som krävs såväl finansiellt som organisatoriskt för att byggstart ska kunna ske. I dagsläget går arbetet mer eller mindre enligt plan, men den komplicerade processen och de stora antalet aktörer som är inblandade har orsakat vissa förseningar. Sammanfattningsvis förs nu diskussioner med Näringsdepartment och andra finansiärer, samt kunder för att knyta ihop finansiering och organisation. Skanska är en huvudpartner i projektet och driver arbetet framåt tillsammans med RTN. Projektering beräknas kunna ske under 2018.

shutterstock_145123939