Om projektet

Rail Test Nordic blir en komplett testanläggning för olika former av järnvägsutrustning, tåg och teknisk utveckling av spår, infrastruktur och högspänningsutrustning. Testbanan är 75 km lång enkel väg och med vändcirklar i  båda ändar blir den totala längden 150 km.

RTN-Jorn-Arvidsjaur-h

Det geografiska läget i norra Sveriges inland gör den idealisk för teständamål. Här finns klimatförhållanden, expertis och grundläggande infrastruktur för att lösa problemen. Testanläggningen är unik eftersom den kan vara åtskild från annan trafik och exklusiv för testning. Det finns ett stort behov av testning av utrustning och komponenter för att säkerställa att de klarar olika miljöer och påfrestningar. Denna testanläggning ger nya möjligheter att utföra tidskrävande hållbarhetstester. Vid anläggningen kan spår, punkter, högspänningssystem och andra delar av infrastrukturen testas och utvecklas utan att bli avbruten av reguljär trafik.

Om Rail Test Nordic

En framgångsrik året-runt-verksamhet som samlande motor för framgångsrika samarbeten. En idé som förenar forskning, utbildning, tjänster och industri.